-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

รหัสโรงเรียน : 45100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 7-ก.ย. คหบดีอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043-512333

แฟกซ์ : 043525552

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

-- advertisement --