โลโก้โรงเรียนอนุบาล ทอรัก ทุ่งตะโก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาล ทอรัก ทุ่งตะโก

รหัสโรงเรียน : 86100029

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 70/137 หมู่ที่ 6 เขาปีบ-เขาค่าย ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 077536874

แฟกซ์ : 077536874

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาล ทอรัก ทุ่งตะโก