-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ

รหัสโรงเรียน : 11100052

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 160 ซอยเทศบาล12 สุขุมวิท ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-7028751

แฟกซ์ : 02-7026290

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ

-- advertisement --