-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอรพินพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอรพินพิทยา

รหัสโรงเรียน : 51100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 129 หมู่ที่ 10 สนามกีฬา ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053534835-6

แฟกซ์ : 053561264

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอรพินพิทยา

-- advertisement --