-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

รหัสโรงเรียน : 22100025

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 1 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

-- advertisement --