-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 13100155

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 144/902 หมู่บ้านฟ้าลากูน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอรุณฉายวิเทศศึกษา

-- advertisement --