โลโก้โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 94100071

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 32/10 หมู่ที่ 2 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 081-1893018

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ