-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอักษรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอักษรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 80100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 093-094 อนามัย ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150

โทรศัพท์ : 075480093

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอักษรวิทย์

-- advertisement --