-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอักษรศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอักษรศิลป์

รหัสโรงเรียน : 52100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 345/2 ราษฎร์อุทิศ ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

โทรศัพท์ : 054291577

แฟกซ์ : 054291577

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอักษรศิลป์

-- advertisement --