-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอักษรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอักษรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 20100055

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 119/134 หมู่ที่ 5 พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038428938

แฟกซ์ : 038428938

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอักษรศึกษา

-- advertisement --