-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 3 รามโกมุท ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180

โทรศัพท์ : 073591023

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

-- advertisement --