โลโก้โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 10201047

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 60 ซอยนานาอุปถัมภ์ พระราม 9-เพชรบุรี(เพชรพระราม) บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-318-8754,02-314-4215

แฟกซ์ : 02-314-4215

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม