-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

รหัสโรงเรียน : 10101042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 100/21 หมู่ที่ 6 ซอยอ่อนนุช 53 อ่อนนุช ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ)

-- advertisement --