-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัลฟัลลาห์ อัลอิสลามี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัลฟัลลาห์ อัลอิสลามี

รหัสโรงเรียน : 95200106

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัลฟัลลาห์ อัลอิสลามี

-- advertisement --