-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์

รหัสโรงเรียน : 90100033

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 40/1 หมู่ที่ 7 สายตลิ่งชัน บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074378166

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์

-- advertisement --