-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

รหัสโรงเรียน : 94100033

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 60/1 หมู่ที่ 2 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130

โทรศัพท์ : 073499122

แฟกซ์ : 073499122

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

-- advertisement --