-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ

รหัสโรงเรียน : 94100078

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 2/18 หมู่ 2 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัล-กุรอาน และภาษากาลามุลลอฮ

-- advertisement --