-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รหัสโรงเรียน : 10100692

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ เพชรเกษม บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-80779555

แฟกซ์ : 02-4218119

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

-- advertisement --