-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รหัสโรงเรียน : 30100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 3 เซ็นต์เมรี่ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-295300

แฟกซ์ : 044253569

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

-- advertisement --