-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 22-23 ซอย 40 เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6306063-4

แฟกซ์ : 02-6306062

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

-- advertisement --