-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รหัสโรงเรียน : 11100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 419/1389 หมู่ที่ 5 ซอยทิพวัล 30 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-3847491-6

แฟกซ์ : 02-3840445

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

-- advertisement --