-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอัสสาอาดะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอัสสาอาดะห์

รหัสโรงเรียน : 96100069

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : หมู่ ๑ บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสาอาดะห์

-- advertisement --