-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอานันท์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอานันท์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100316

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 385/4 ซอย 33(วัดรวกสุทธาราม) จรัลสนิทวงศ์ บางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 02-4114088

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอานันท์วิทยา

-- advertisement --