โลโก้โรงเรียนอามานะวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอามานะวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94200167

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 38/1 หมู่ที่ 4 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอามานะวิทยา