-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอารียาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอารียาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 93100025

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 132 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074682676

แฟกซ์ : 074682676

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอารียาศึกษา

-- advertisement --