-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอารีย์วัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอารีย์วัฒนา

รหัสโรงเรียน : 21100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ม.ค.-08 บางจาก เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-622080-1

แฟกซ์ : 038-622079

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอารีย์วัฒนา

-- advertisement --