-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

รหัสโรงเรียน : 95100016

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 13 หมู่ที่ 11 สุขยางค์ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073257241

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา

-- advertisement --