-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

รหัสโรงเรียน : 37100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 32 ม.9 โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

-- advertisement --