-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์

รหัสโรงเรียน : 22100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 11 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-330759

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์

-- advertisement --