-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอำนวยวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอำนวยวิทย์

รหัสโรงเรียน : 22100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11-ม.ค. ชวนะอุทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-311087

แฟกซ์ : 039-327049

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอำนวยวิทย์

-- advertisement --