-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอำนวยศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอำนวยศึกษา

รหัสโรงเรียน : 22100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 35/1 เทศบาลสาย1 ขลุง ขลุง จันทบุรี 22110

โทรศัพท์ : 039-441068

แฟกซ์ : 039-441068

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอำนวยศึกษา

-- advertisement --