-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอำนวยเวทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอำนวยเวทย์

รหัสโรงเรียน : 72100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 3 สุขาภิบาล 4 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035581375

แฟกซ์ : 035548751

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอำนวยเวทย์

-- advertisement --