โลโก้โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10102999

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 10/12-14 หมู่ที่ 16 ซอย 6 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-7357740-1

แฟกซ์ : 02-3682675

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา