-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอินทารามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินทารามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 60100047

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 189 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056341522

แฟกซ์ : 056341522

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินทารามวิทยา

-- advertisement --