-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอินทโมลีประทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินทโมลีประทาน

รหัสโรงเรียน : 17100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 48/1 หมู่ที่ 7 จีรชน บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036-511029

แฟกซ์ : 036-511029

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินทโมลีประทาน

-- advertisement --