-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิรซาดุลอิสลามีย๊ะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิรซาดุลอิสลามีย๊ะห์

รหัสโรงเรียน : 90100319

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 87/5 หมู่ 1 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์ : 0856552358

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิรซาดุลอิสลามีย๊ะห์

-- advertisement --