-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

รหัสโรงเรียน : 95100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 5 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073211984

แฟกซ์ : 073211984

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามประสานวิทย์

-- advertisement --