-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา

รหัสโรงเรียน : 94100100

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 10 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : 094110

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา

-- advertisement --