-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน

รหัสโรงเรียน : 96100018

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 171/1 หมู่ที่ 6 บ้านกูบู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามวิทยาทาน

-- advertisement --