-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 90100038

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 195/2 หมู่ที่ 11 สงขลา-นาทวี จะโหนง จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074477416

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์

-- advertisement --