โลโก้โรงเรียนอิสลามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 91100014

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 164 หมู่ที่ 2 บ้านฉลุง-บ้านทุ่ง ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : 074736028

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามวิทยา