-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 187 หมู่ที่ 2 ปาลัส-มายอ สะกำ มายอ ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 073485099

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา

-- advertisement --