-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามสวนสันติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามสวนสันติ

รหัสโรงเรียน : 10101186

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1/10 ม.1 ซ.เลียบคลองสิบสามตะวันออก 6 เลียบคลองสิบสาม หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 02 9881816

แฟกซ์ : 02 9680124

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามสวนสันติ

-- advertisement --