-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100050

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน :

ที่อยู่ : 20/2 หมู่ที่ 5 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 90210

โทรศัพท์ : 016782319

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามอนุศาสน์วิทยา

-- advertisement --