-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

รหัสโรงเรียน : 31100058

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 27 วัดอิสาณ อนุวรรตน์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

-- advertisement --