-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์

รหัสโรงเรียน : 80100140

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 3/1 หมู่ที่ 4 อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ : 075529189

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมปัญญาจารย์

-- advertisement --