-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 21100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 1 สุขุมวิท บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท์ : 038-601649, 038-602416

แฟกซ์ : 038-602416

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

-- advertisement --