-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมศึกษา

รหัสโรงเรียน : 12100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 6-ม.ค. บางกรวย-ไทรน้อย บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-8816304

แฟกซ์ : 02-8816852

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมศึกษา

-- advertisement --