-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 41100048

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 166/1 หมู่ที่ 8 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

-- advertisement --