-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 41100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 20-ก.ย. วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221468

แฟกซ์ : 042221468

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรมงคลวิทยา

-- advertisement --